Análise proteómica da subunidade 1.1 das gluteninas de alto peso molecular do trigo Barbela.

Tese de Mestrado de José Miguel Silva Ferreira